Profutbal.sk (Fun media group a.s.)

Zadanie:

Aké kroky je potrebné spraviť, aby sa web profutbal.sk stal atraktívnejším pre fanúšikov futbalu? Ako dosiahnuť zvýšenie návštevnosti?

Návrh prieskumu:
Navrhli sme dotazník šitý na mieru, ktorého témou bol obsah online magazínu profutbal.sk a forma obsahu. Cieľom bolo získať návrhy zlepšení a zisťovanie preferencií zo strany čitateľov v oblasti futbalových tém.

Návrhy riešení:

Odporučili sme zvýšiť serióznosť, zamerať sa na hĺbkové analýzy, keďže viac ako 60% respondentov odmietlo bulvárne smerovanie. Ako dôležité sa ukázalo vytvárať z redaktorov osobnosti, ktoré jasne prezentujú svoj názor na futbalové dianie. Redaktor ako autorita by mal fungovať ako tvár portálu, mal by byť prezentovaný v kampaniach ako záruka kvalitného a odborného obsahu. Zároveň sme identifikovali rôzne profily čitateľov, ktoré slúžia ako podklady na vytváranie kampaní po obsahovej stránke, ale aj na presné cielenie.


Desmod (kapela)

Zadanie:
Pred spustením komunikácie česko-slovenského turné sa zistilo, že kapela nemá dostatok informácií o českých fanúšikoch. Nebolo jasné, ako správne nastaviť mediálne spolupráce a online kampane. Zadaním bolo čo najpodrobnejšie zistiť, aké je české publikum a pripraviť podklady na úspešnú realizáciu českej komunikácie.

Návrh prieskumu:

Riešenie bolo v tomto prípade jednoduché: fanúšikov kapely sme sa pýtali, v ktorom meste sa najviac tešia na koncert. Prišlo tak k selekcii aktívnych fanúšikov, ktorí tvoria skupinu s najväčším nákupným potenciálom. Získali sme teda profil tej najdôležitejšej skupiny.

Návrhy riešení:

Spoločne s klientom sme získali informácie o tej najdôležitejšej časti fanúšikov. U ľudí, ktorí aktívne žijú s kapelou (podobne aj so značkou / brandom) je násobne vyššia vôľa nakupovať vstupenky, hudbu, merch (alebo akýkoľvek iný produkt). Tí, ktorí odpovedajú na dotazník sú aktívni fanúšikovia kapely. Po zbere výsledkov sa ukázalo, že v Čechách tvoria ženy až ⅔ fanúšikov. Sú však v priemere o 10 rokov staršie, sú väčšinou z menších miest a rezonuje u nich viac téma luxusu. S ohľadom na dáta sme navrhli úpravu mediálnych spoluprác, napr. väčší objem kampaní v rámci TV stanice Óčko gold, namiesto klasického Óčko TV. Kapele sme pre české publikum navrhli zásadnú zmenu tonality komunikácie v porovnaní so slovenskými fanúšičkami. Klientovi bol vypracovaný report, spodrobným profilom českého fanúšika.


E-shop (z oblasti bio potravín)

Zadanie:

Zvýšenie efektivity komunikácie na regionálnej úrovni. Klient mal záujem spoznať profil zákazníkov, a to nielen podľa typu produktu, ale aj z regionálneho hľadiska, aby bol následne schopný lepšie formulovať ponuku a efektívnejšie komunikovať samostatne v rôznych regiónoch a oblastiach.

Návrh prieskumu:

Klientovi sme navrhli kombináciu série krátkych dotazníkov a zberu zákazníckych dát po nákupe. Krátke dotazníky mali zisťovať vedomé preferencie produktov a produktových kategórií, naproti tomu zber zákazníckych dát po nákupe priraďoval konkrétnym produktom a kategóriám presný zákaznícky profil.

Návrhy riešení:

Dáta potvrdili, že existuje relevantný rozdiel v obľúbenosti kategórií produktov v závislosti od regiónu. Zaznamenali sme značné rozdiely v profile zákazníkov severného a západného Slovenska. Rozdiely vznikali aj pri porovnaní profilov zákazníkov jednotlivých produktových kategórií. Klient na základe dát upravil skladbu produktov v regionálnych kampaniach a upresnil cielenie jednotlivých kampaní.