Vieme, aký je rozdiel medzi zákazníkom Tootoot.fm a Ticketportal

Vieme, aký je rozdiel medzi zákazníkom Tootoot.fm a Ticketportal

V tomto blogu by som vám rád ukázal dáta získané vďaka produktu digital.insights.

Digital.insights je nástroj, ktorý dodáva našim klientom obrovskú pridanú hodnotu v podobe dát. Vďaka týmto dátam detailne zmapujeme cieľovú skupinu. V skratke to znamená, že zistíme, či má cieľová skupina pozitívny alebo negatívny postoj k určitej téme, či sleduje televíziu, aký typ programov, ktorý influencer je zaujímavý, ku ktorej značke oblečenia má blízko a mnohé iné.

Tieto informácie zisťujeme v cca. 500 základných a v prípade požiadavky celkovo vo viac ako 10.000 položkách.
Každá položka je Facebook fansite a vďaka našej technológií vieme klientovi povedať, či má cieľová skupina o danú položku záujem, čiže či je táto položka pre cieľovú skupinu afinitná. Pre jedného z našich klientov sme tak zistili, že ženská časť cieľovej skupiny tohto klienta má prekvapivo veľký záujem o technologické témy.

Prejdime ale k samotným dátam o slovenských ticketingovkách. V dátach uvidíte porovnanie dvoch najväčších slovenských ticketingových spoločností Ticketportal a Tootoot. 
Nie je potrebné prezentovať dotazníkovú časť prieskumu, v ktorej sme zisťovali pozicioning jednotlivých spoločností, ale prejdeme rovno k ukážke dát z digital.insights.
Vybral som pre vás dáta, ktoré popisujú konzumáciu médií (rádiá, denníky a magazíny) a obľúbenosť hudobných žánrov a vybraných interpretov.

Klient vďaka týmto dátam dokáže efektívne komunikovať a byť viditeľný v priestore, kde má svojich zákazníkov, prípadne výborne cieliť na zákazníkov konkurencie.

Link na výsledky prieskumu
Ticketportal vs Tootoot - porovnanie zákazníkov 

2png

3png

4png

5png

6png

7png

8png

9png

10png

11png

12png

autor: Michal Švihra