Tomáš Karpel - konzultant v oblasti rádiového vysielania

Tomáš Karpel - konzultant v oblasti rádiového vysielania

Tomáš Karpel aktuálne pôsobí v Rádiu Aktual/Jazz, jeho skúsenosti odzrkadľujú dlhoročnú prax v rôznych slovenských rádiách na viacerých pozíciách. Preto sa stal naším konzultantom v oblasti rádiového vysielania.

"V rádiu je ťažšie udržať si vzťah medzi poslucháčom a moderátorom, ako udržať si formát."

"Časť poslucháčov má často averziu voči značke, pretože im nevyhovuje moderátor. Je preto nevyhnutné byť stále v spojení s "core" poslucháčom, aby pre neho malo vysielanie relevantnú hodnotu, " tvrdí Tomáš Karpel. 

"Vďaka tomu, že ste v kontakte so svojou cieľovou skupinou a viete, aký obsah ju zaujíma, sa vám môže zvýšiť minutáž dĺžky počúvania, čím sa zvyšuje obchodný podiel rádia na trhu."


Kakadu.digital dokáže poskytnúť dáta, ktoré sú užitočné nielen pre marketingové oddelenie rádií, ale aj pre samotných moderátorov. "Moderátor si obsah vstupov nemusí pripravovať len na základe dohadov o poslucháčoch ale svoje domnienky si potvrdí alebo vyvráti na základe relevantných dát - digital.insights. Práve tieto dáta dokážu zlepšiť ekonomické ukazovatele média," vyjadril sa T. Karpel.


S pomocou Kakadu.digital môžete byť v neustálom kontakte so svojim poslucháčom. Stanete sa zaujímavejší, osobnejší, efektívnejší. Bude sa vám ľahšie pripravovať na vysielanie a skončíte s otázkami, čo poslucháča baví a čo nie.