Prečo sa rozhodnúť pre Kakadu.digital?

Prečo sa rozhodnúť pre Kakadu.digital?

Ak potrebujete lepšie spoznať svoju cieľovú skupinu - jej záujmy a socio-demografiu, ak máte záujem o rozsiahly marketingový prieskum alebo potrebujete vyriešiť obe veci súčasne, môže vám pri tom pomôcť Kakadu.digital, inovatívny prieskumný nástroj.

V predchádzajúcom blogu sme si podrobnejšie hovorili, čo je Kakadu.digital a aké produkty ponúka. Na osvieženie pamäti - produktmi sú: digital.insights, ten poskytuje hĺbkový profil online cieľovej skupiny (socio-demografia a interests/záujmy) a digital.survey, čo je inovatívny a pokročilý dotazníkový/prieskumný nástroj, je možné použiť ho aj na zložité online prieskumy trhu.

Kakadu.digital vznikol ako nástroj, ktorý vám pomáha spoznať svoju cieľovú skupinu do hĺbky. Odhalí vám záujmy tejto cieľovej skupiny - afinitu k tisíckam tém a rôznych subjektov (televízia, film, hudba, šport, influenceri, knihy, bulvárne/mienkotvorné periodiká, nákupné správanie, obľúbené produkty...), čo sú pre váš biznis mimoriadne informácie. Súčasťou kakadu.digital je online dotazníkový prieskum, z čoho vznikol druhý samostatný produkt - digital.survey.

Keby ste uvažovali nad prieskumom, ponúkame vám niekoľko dôvodov, prečo sa digital.survey oplatí viac ako spolupráca s veľkými prieskumnými agentúrami. Najpodstatnejšie je, že sme flexibilnejší, rýchlejší, lacnejší a pritom rovnako spoľahliví. Spolupracujeme s externými konzultantmi - odborníkmi z oblastí sociológie, psychológie, médií, retailu a marketingu, vďaka čomu vieme nadizajnovať a naprogramovať online dotazník na akúkoľvek tému. Naprogramovanie dotazníka, jeho otestovanie a zverejnenie u nás trvá iba pár hodín. Pridanou hodnotou je, že okrem dotazníka vám vieme dodať aj digital.insights, ktoré môžete využiť pre lepšiu správu online kampaní a pre efektívnejší marketing. A aby ste nemali obavy, využívame rovnako kvalitné nástroje na zber a vyhodnocovanie online dotazníkov, plus, náš online dotazník sa výkonom a technickou prepracovanosťou vyrovná nástrojom väčších prieskumných agentúr.

Ak sa na druhej strane chcete vyhnúť kolosálnym procesom prieskumných agentúr, nemáte prostriedky na nákladné prieskumy a hľadáte jednoduché dotazníkové riešenie, väčšinou siahnete po free alebo freemium online dotazníkových aplikáciách. V takomto prípade dokážeme v prípade potreby za priaznivú cenu poskytnúť klientovi support, pripravíme a dodáme mu už hotovú analýzu a vyhodnotenie aj s možnosťou konzultácie.

Naša dotazníková aplikácia je mobile friendly, respondent ju vyplní rýchlo a jednoducho. Ponúka viac funkcií ako Google forms - vo forme škálovaných, matrixových a filtrovaných otázok, s možnosťou prehadzovania konkrétnych odpovedí aj otázok. Dáta sú očistené od nerelevantných odpovedí. Spolu s vyhodnotením dotazníka poskytneme aj plnohodnotné sociodemografické údaje o respondentoch. A opäť, ako pri predošlom modeli, okrem výsledkov dotazníka vám vieme dodať aj digital.insights, ktoré môžete využiť pre lepšiu správu online kampaní a pre efektívnejší marketing.

V prípade, že by ste sa chceli o Kakadu.digital dozvedieť viac, kontaktujte nás na: info@kakadu.digital