Aký vplyv majú dezinformačné weby?

Aký vplyv majú dezinformačné weby?

Slovenskom zarezonovala správa o tom, že viac ako polovica učiteľov 2. stupňa základných škôl považuje za dôveryhodné a odporúčali by svojim žiakom Hlavné správy a Zem a vek ako objektívny zdroj informácií. V Kakadu.digital sme sa pozreli na to, aký je priamy zásah rôznych (serióznych aj konšpiračných) médií na slovenskú facebookovú populáciu.

Kakadu.digital je online prieskumný nástroj, ktorý spracováva dáta o používateľoch sociálnych sietí a vytvára presný hĺbkový profil fanúšikov značiek, firiem a ich konkurencie. Tentoraz sme náš prieskum zamerali na slovenské médiá (denníky, týždenníky, dezinformačné weby) a pozreli sa na to, aký je ich priamy vplyv na slovenských facebook používateľov.


Aký je vplyv dezinformačnej scény na Slovákov?

Vo všeobecnosti je v skupine 18-20 ročných záujem o konšpiračné médiá nižší ako v celej populácii. V priemere našli tieto médiá svojich fanúšikov iba u 1,44% 18-20 ročných. Pre porovnanie, v celej slovenskej populácií je to 3,75%.

Omnoho viac sú zasiahnutí starší ľudia vo veku nad 50 rokov, pričom v skupine 60 a viac ročných lajkuje dezinformačné weby takmer 10% ľudí.

Pri pohľade na zásah jednotlivých médií na mladých Slovákov sa dajú použiť dve cesty. Percentuálny záujem o médiá v cieľovej skupine alebo z pohľadu afinity, ktorá vyjadruje pomer popularity v cieľovej skupine voči popularite v celej populácií.

Slobodný vysielač a Zem a vek lajkuje 3,23% resp. 2,15% mladých. Ich afinita je ale na úrovni 0,46 a 0,68. Znamená to teda, že záujem o tieto médiá je v skupine mladých nižší ako v celej populácií.

Najafinitnejšie s hodnotou 2,12 vychádzajú Hlavné správy, ktoré ale priamo dokážu osloviť iba 1,08% ľudí vo veku 18-20 rokov.
Podiel fanikov dezinformanej scnypng

Dezinforman scna a jej zsah v rznych vekovch skupinchpng

Dezinforman mdi v skupine 18-20 ronchpng

Podiel fanikov poda veku dezinforman mdipng

Afinita dezinformanch webov poda veku png

Najväčší zásah na mladých má bulvár

Ak hľadáme médiá, ktoré na Facebooku dokážu osloviť veľké množstvo mladých ľudí vo veku 18-20 rokov, musíme sa zamerať hlavne na bulvár (Nový čas, Topky a Plus JEDEN DEŇ) a Aktuality.sk. Jedine tieto tituly dokážu priamo oslovovať viac ako 15% cieľovej skupiny. Hlavne v prípade Nového času (21,5%), Topiek (16,3%) a Aktuality.sk (17,2%) ide o vysoký zásah, aj keď afinita je pod hodnotou 1. Medzi mladými nie je veľký záujem o politické a ekonomické témy, ale je ľahké zasiahnuť ich cez jednoduchý message.Popularita mdi v skupine 18-20 ronchpng


Popularita mdi v skupine 18-20 ronch 1png

Politiku k mladým dostanete cez Zomri a Gorduliča

Médium , ktoré oslovuje veľké percento mladých s témou spoločenského a politického diania, a zároveň má aj vysokú afinitu, je na Slovensku stránka ZOMRI. . ZOMRI oslovuje až 18.28% ľudí vo veku 18-20 rokov pri afinite 1.22.

Zaujímavý zásah má aj Ťažký týždeň s Janom Gorduličom, konkrétne to je 6.45% s afinitou 1.09.

Do prehľadu sme zaradili aj Cynickú obludu a Shootyho, v oboch prípadoch je ale afinita medzi ľuďmi vo veku 18-20 rokov nízka.


Politick humor a satira v cieovej skupine 18-20 ronchpng


Podiel fanikov poda veku politick humor a satirapng


Afinita poda veku politick humor a satirapng

Záver

Čísla, ktoré priniesol prieskum Focusu medzi učiteľmi znamenajú, že si musíme dať pozor, kto a aký vplyv má na naše deti, na druhej strane ale Kakadu dáta hovoria o tom, že skupina 18 až 20 ročných Slovákov sa o obsah dezinformačných webov nezaujíma vo veľkej miere. Podobne ale nie sú v centre ich záujmu ani mienkotvorné denníky, a preto sa zdá, že v skupine mladých ľudí vzniká informačné vákuum pokiaľ ide o politické témy. Našťastie to nie je úplne pravda, je možné nájsť aj iné formy komunikácie smerom k mladým ľuďom. Stránka ZOMRI a Ťažký týždeň s Janom Gorduličom sú príkladom ako zaujať aj mladších ľudí s témami politika, spoločnosť, demokracia a liberálne hodnoty.

Ak chcete vedieť viac o Kakadu.digital kliknite SEM, alebo si prečítajte ďalšie zaujímavé case studies na našom BLOGU

autor: Michal Švihra / Kakadu.digital


P.S. na záver ešte stručný profil fanúšikov slovenských médií

1 SK media - Kakadu digitalpng

2 SK media - Kakadu digitalpng

3 SK media - Kakadu digitalpng